Norplast

+371 63807074 info@norplast.lv GPS N56.67292, E22.46645 "Sandes", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, Latvija

Izvēlne
Minigolfs – Biedrība “Saldene”
Saldus minigolfa laukums

ELFLA projekta ietvaros biedrība „Saldene” realizēja projektu „Minigolfa laukuma izveidošana Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem” ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, radīt piemērotu vidi, veicināt un dažādot Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, rosināt jebkura vecuma iedzīvotājus aktīvi atpūsties un ievērot veselīgu, pilnvērtīgu, sportisku dzīvesveidu, veicināt ģimeņu saliedētību, kopīgi atpūšoties.

Projekta rezultātā Saldū izveidots Pasaules minigolfa standartiem atbilstošs laukums. Laukums ir izgatavots no stiklašķiedras, kas garantē, ka laukumu varēs izmantot ļoti daudzus gadus. Projekta ietvaros uzstādīti 18 minigolfa celiņi, iegādātas 15 nūjas un 20 bumbiņas. Celiņus atzinīgi novērtējuši Latvijas Minigolfa federācijas pārstāvji. Projekta realizācijā brīvprātīgi iesaistījās biedrības biedri, viņu draugi un ģimenes, daudzi SIA Norplast darbinieki. Tā kā Saldus minigolfa laukums nav komerciāls projekts, jebkurš sniegtais atbalsts tā izveidošanai ir ļoti nozīmīgs.

Projekts ir realizēts ar ELFLA, SIA Norplast un biedrības biedru finansējumu.

Biedrība „Saldene” visu Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju vārdā izsaka pateicību par palīdzību un atbalstu SIA Norplast uzņēmuma darbiniekiem, biedrības biedriem, viņu ģimenēm un draugiem, kā arī visiem darbu izpildītājiem, kas piedalījušies projekta realizācijā.

Laukumā tiek īstenoti vēl divu biedrību projekti, ko līdzfinansē Saldus novada pašvaldības projektu fonds. Biedrība „Saldene” ar SIA Norplast atbalstu 3-8 gadīgiem bērniem piedāvā piepūšamās atrakcijas, bet biedrība „BK Saldus” piedāvā sešus velokartus 3 līdz 14 gadus veciem bērniem.

Piepūšamās atrakcijas un velokarti bērniem ir bez maksas.

SIA NORPLAST | Glass Fibers

Izstrādāja SIA MTD Centrs & ELGROUNDE MEDIA