Norplast

+371 63807074 info@norplast.lv GPS N56.67292, E22.46645 "Sandes", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, Latvija

Izvēlne
Korporatīvā sociālā atbildība


SIA Norplast pilnībā apzinās korporatīvo sociālo atbildību. Kopš 2009. gada, kad tika noorganizēta ekskursija uz Rīgu labākajiem Cieceres internātskolas skolēniem un visiem bērnunama “Rūķītis” bērniem, uzņēmums atbalsta Cieceres internātskolu un bērnunamu “Rūķītis”. Atbalstu dažādām vajadzībām saņem arī citas skolas (brīvpusdienas maznodrošinātajiem, drošības aprīkojums, sporta spēles, sporta aprīkojums u.c.).

SIA Norplast atbalsta arī Saldus novada svētkus, piedāvā atpūtas iespējas bierniem un jauniešiem (minigolfa laukums telpās un ārpus tām, piepūšāmās atrakcijas u.c.), atbalsta talantīgus jauniešus (piem., BMX braucējs Ronalds Rītiņš) utt.

No SIA Norplast sabiedriskā ieguldījuma labums tiek visiem Saldus iedzīvotājiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem.


SIA NORPLAST | Glass Fibers

Izstrādāja SIA MTD Centrs & ELGROUNDE MEDIA