Norplast

+371 63807074 info@norplast.lv GPS N56.67292, E22.46645 "Sandes", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, Latvija

Izvēlne
Parakstīts līgums ar AS “SEB banka” par ERAF projekta „Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecību” finansēšanu.

By In Jaunumi On aprīlis 26, 2017

SIA NORPLAST, 2016.gada 6.decembra ar CFLA noslēgtā līguma Nr. 3.1.1.5/16/A/002 ietvaros, veiksmīgi īsteno ERAF līdzfinansētu projektu “Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecība” (Projekta numurs: 3.1.1.5/16/A/002).

Projekta īstenošanas otrajā ceturksnī tika noslēgts līgums ar AS SEB banku par projekta finansēšanu 675 000 eiro apmērā. Tāpat arī notiek līguma saskaņošana ar Iepirkumu procedūrā uzvarējušo būvnieku, lai uzsāktu jaunās ražotnes būvniecību.

Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas ēku ar visiem nepieciešamajiem infrastruktūras pieslēgumiem, kas būtu piemērota lielgabarīta stikla šķiedras izstrādājumu ražošanai, lai būtiski uzlabotu apstrādes nozares komersanta esošā ražošanas procesa efektivitāti un iespēju palielināt apgrozījumu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks (1) uzbūvēta jauna ražošanas ēka aptuveni 1030 m2 platībā ar ražošanas ēkai nepieciešamajiem ārējiem un iekšējiem inženiertīkliem, un iekšējo laukumu atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam un iepirkumam, (2) jaunā ražošanas ēka tiks aprīkota ar ēkai un ražošanai nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumu, (3)  tiks pieņemti darbā 9 jauni darbinieki.

Projekta īstenošanas vieta – Vecsaldes, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862.

Kopējās projekta izmaksas ir 877 963,71 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas ir 783 000,30 EUR un tās plānots finansēt ar ERAF līdzfinansējumu 352 350,13 EUR apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 


About the Author

norpladm

Leave a comment

SIA NORPLAST | Glass Fibers

Izstrādāja SIA MTD Centrs & ELGROUNDE MEDIA