Norplast

+371 63807074 info@norplast.lv GPS N56.67292, E22.46645 "Sandes", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, Latvija

Izvēlne
Līgums par “Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecību”

By In Jaunumi On janvāris 25, 2017

Parakstīts līgums ar Centrālā finanšu un līguma aģentūra par ERAF projekta „Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecība” īstenošanu.

SIA NORPLAST darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros 2016.gada 6.decembrī ir parakstījis līgumu Nr. 3.1.1.5/16/A/002 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) projekta “Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecība” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas ēku ar visiem nepieciešamajiem infrastruktūras pieslēgumiem, kas būtu piemērota lielgabarīta stikla šķiedras izstrādājumu ražošanai.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks (1) uzbūvēta jauna ražošanas ēka aptuveni 1030 m2 platībā ar ražošanas ēkai nepieciešamajiem ārējiem un iekšējiem inženiertīkliem, un iekšējo laukumu atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam un iepirkumam, (2) jaunā ražošanas ēka tiks aprīkota ar ēkai un ražošanai nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumu, (3)  tiks pieņemti darbā 9 jauni darbinieki.
Projekta īstenošanas vieta – Vecsaldes, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862

Kopējās projekta izmaksas ir 877 963,71 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas ir 783 000,30 EUR un tās plānots finansēt ar ERAF līdzfinansējumu 352 350,13 EUR apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 


Leave a comment

SIA NORPLAST | Glass Fibers

Izstrādāja SIA MTD Centrs & ELGROUNDE MEDIA