Norplast

+371 63807074 info@norplast.lv GPS N56.67292, E22.46645 "Sandes", Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862, Latvija

Izvēlne
Ražošanas ēkas būvdarbi ir pilnībā pabeigti, notiek ēkas nodošana ekspluatācijā ERAF projekta „Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecība” īstenošanai.

By In Jaunumi On februāris 21, 2018

Ražošanas ēkas būvdarbi ir pilnībā pabeigti, notiek ēkas nodošana ekspluatācijā ERAF projekta „Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecība” īstenošanai.

SIA NORPLAST, 2016.gada 6.decembra ar CFLA noslēgtā līguma nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/002 ietvaros, veiksmīgi īsteno ERAF līdzfinansētu projektu “Stikla šķiedras izstrādājumu ražotnes būvniecība” (Projekta numurs: 3.1.1.5/16/A/002).
Projekta īstenošanas sestajā ceturksnī ir pinībā pabeigti visi ražošanas ēkas būvdarbi atbilstoši tehniskajam projektam un notiek ēkas nodošana ekspluatācijā. Jaunā ražošanas ēka ir aprīkota ar ēkai un ražošanai nepieciešamām iekārtām un aprīkojumu. Notiek jaunu darbinieku pieņemšana darbā un atbilstoša to apmācība.

Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu stikla šķiedras izstrādājumu ražošanas ēku ar visiem nepieciešamajiem infrastruktūras pieslēgumiem, kas būtu piemērota lielgabarīta stikla šķiedras izstrādājumu ražošanai, lai būtiski uzlabotu apstrādes nozares komersanta esošā ražošanas procesa efektivitāti un iespēju palielināt apgrozījumu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks (1) uzbūvēta jauna ražošanas ēka aptuveni 1030 m2 platībā ar ražošanas ēkai nepieciešamajiem ārējiem un iekšējiem inženiertīkliem, un iekšējo laukumu atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam un iepirkumam, (2) jaunā ražošanas ēka tiks aprīkota ar ēkai un ražošanai nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumu, (3) tiks pieņemti darbā 9 jauni darbinieki.
Projekta īstenošanas vieta – Vecsaldes, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862.

Kopējās projekta izmaksas ir 877 963,71 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas ir 783 000,30 EUR un tās plānots finansēt ar ERAF līdzfinansējumu 352 350,13 EUR apmērā, kas sastāda 45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

 


About the Author

norpladm

Leave a comment

SIA NORPLAST | Glass Fibers

Izstrādāja SIA MTD Centrs & ELGROUNDE MEDIA